هشدار

پس از اینکه باک مرکزی جمهوری اسلامی میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه را معادل 24.3 در صد اعلام کرد

خبرنگار مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد : میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 نسبت به

دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 1386 معادل 24.3 درصد می باشد

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80 درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته است.

معاون اقتصادی بانک مرکری در گفتگو با مهر گفته است: 17 درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمتهای جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است

در این خصوص خبرنگار پارس با چندتن از مشتریان بانک مرکزی در تهران که با در دست داشتن حواله ارزی بانکی که  برای عزیزان خود و یا برای شرکت طرف

معامله در اروپا ارسال داشتند دچار اشکال شده اند  بقول یکی از مشتریان   "پول ما هپلی هپو شد

توصیه کارشناسان بر این است که نقدینهگی خود را از بانکها خارج نمائید تا از بروز ضرر وزیان برای سرمایه های خود جلوگیری نمائید   