پرویز صیاد
 

Iran info in Sweden & United kingdon
ستیز من تنها با تاریکی است و برای نبرد با تاریکی شمشیر بر نمی کشم، چراغ می افروزم  .زرتشت
به روشنیِ چشمِ شاه     ایران بازهم بهاره
 
ایرانِ من  از افشین
 
اگر هیچ عدالتی برای مردم وجود نداره پس بگذار هیچ آرامشی هم برای حکومت ها وجود نداشته باشه ... امیلیانو زاپاتا
 
هدیه حیدری
                                                                               
مژگان عظیمی
 
        جدید ترین اصطلاحاتِ زبان مردمِ ایران زمین
خود کشی شد  . آلت الله  .  مسلمان همه را به کیشِ خویش پندارد. مسلمونِ ایران زمین را عررب مینامیم و یا همان تازی   
کلمه اختصاری ( ک ال ام
 ) بمعنایِ کونِ لقِ مسلمون, مجاهد, مارکسیت, مارکسیتِ اسلامی , ملی مذهبی و مشتققاتش
       
    اخطار به تمامی تازی های سرزمین اهورایی ایران زمین
کلیٌه تازی های جا خشک کرده درایران تا پایانِ سالِ 1401  فرصت دارند اقدام به خروج از ایران بکنند .. فقط  زنهای تازی حق انتخاب ماندن و یا رفتن دارند . تنها زنی که حقِ ترکِ ایران را ندارد , معصومه ( نیلوفر) ابتکار میباشد. از باختر استانِ بابکستان ( آذزبایجان) و استانِ کاوهستان ( کردستان)  و استانِ آریو  و استانِ برزن  به ترتیب از تازی ها تهی خواهد شد
   
                                     

مرتضی: طغیان نسلِ خاموش   
                                             
    محمد علوی تبار
دستِ یک تازیِ پست از ایران کم شد
                                                                       
                                                                                   
                                     سایت هایِ خبریِ مستقل در فیسبوک و یوتوپ                                      
     

خوبانِ ایران
    Iraj Abadian کوچه کوچه : یوتوپ   سرزمینِ مادریِ ایران از تمدنِ پهلوی تا خرافاتِ تازی    
          سپیده دم  کارگاه آموزشی شهروندیار  بیژن فرهودی رویدادها  Fakhravar  Babak Iranban رادیو پیام پارس    
          میترا امیری دماوند

Khosro Fravahar

جنبش ملی آزادیخواهان ایران Masih Alinejad Mehdi Mirghaderi    
          الروارثِ مهرگان صفحه آخر Secular Democracy & Human Rights For Iran      
          ایران وایر Ehsan Ahmadinejad حسن داعی سربازانِ گمنامِ قادسیه لطفا گوسفند نباشید چه خبر از ایران    
          تاریخ در تصویر Mitra Jahanpanah گروه نهاد مردمی تاریخ و فرهنگ ایران زمین دهه پنجاهی ها صدایِ آبادان ایران    
          Saeid Shemirani رنسانس ایرانی مبارزانِ زیرِ لحاف صدای مسجدسلیمان آتوسا دخت کوروش    
          بازگشت به آيين خرد و مهرورزى نياكان ایران انترنشنال هفت تپه کانال مستقل تاریخ در تصویر و عکسهای قدیمی ایران    
     

شیرانِ ایران
                                       
شیروخورشید
                                       
           Reza Palavi                             پروژهِ ققنوسِ ایران    
              Upozit ( آپوزیت)                 پرویز صیاد .. سخنِ هفته      
                مانوک خدابخشیان       ققنوس در فیسبوک        
                    خدای نامه : افشینِ نریمان فریدونِ فرخزاد تبلت : مسیح علینژاد          
                                      انجمنِ پادشاهی ایران                                
     
گربه صِفتان
و
تازیانِ ایران

KLM
         
          Mahabad      
          سید علیرضا نوری زاده  اکبر گنجی Iran in photos سیمای آزادی .. تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی    
          مهدی خلجی سازمان مجاهدین خلق ایران آشنائی با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران محسن سازگارا    
          مهدی خز علی     توانا: فیسبوک توانا S M Gh Ghavami امید دانا #FreeIran انجمنِ زرتشتیان در استکهلم      
            Reza Soltani جنبش ایرانبانان Omid dana_رو دست  صفحه اوٌل روزنامه های داخلی    
                                                                                                               
  Hem   Mail   facebook-logo
A B C D E F
G H

I

J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z 8
  BAZAAR
 
 
ارز
 آب و هوا
 ساعت  
گوگل پارسی  
  
اخبار از شما پخش از ما
وبلاگِ نیوز 
 آرشیو خبرهای رسیده
 رادیو و تلویزیون
آمار
شمارش معکوس
   
 
آیا میدانید
سندیت درمورد ادیان
مقام زن
تازیان
ویدئو و ترانه
لینک های جالب